preţul s-a ridicat / a fost ridicat / sporit de la... la...


preţul s-a ridicat / a fost ridicat / sporit de la... la...
the price has been increased from... to...

Română-Engleză dicționar expresii. 2013.